Talmeter

Talmetern uppfanns av Ture Anders Ljungberg, alltså TAL 1954. Förmodligen fanns de i fler färger och varianter än dessa.