Några första nummer

MAD Nr. 1 1960 KALLE ANKA Nr. 1 1948 Illustrerade Klassiker Nr. 1
Svenska Mad Nr.1 från Okt. 1960. Williams Förlag. Redaktör Lasse O´Månsson skrev på framsidan: "Obs! förstaupplaga - dyrgrip för samlare!". Han visste redan då, att så skulle bli. Kostade då Kr. 1:90 inkl. oms. 6 nummer med  prenumeration: Kr. 10:00. Kalle Anka Nr. 1 från Sep. 1948. Richters Förlag, Malmö. Kostade då 60 Öre. Prenumerationspris Kr. 6:40/år (12 Nr.) Man kunde i mitten av 60-talet köpa lösnummer hos Hemmets Journal av KA från början av 50-talet. Jag gjorde det och betalade gällande lösnummerpris c:a Kr. 1:10. Illustrerade Klassiker Nr. 1 Williams Förlag. Serien består av 228 Nr. och utgavs mellan åren 1956 till 1976. Kostade från början Kr. 1:00 men höjdes senare till Kr. 1:25, då även de äldre nummren påtrycktes det nya priset. De sista nummren kostade Kr. 2:75. Alex Blum tecknade detta första nummer.

Mannen från U.N.C.L.E. Nr. 1/1966 Walt Disneys Serier - Nr. 11B 1950 var första numret och kom ut i November (därav 11). Överst står även Kalle Anka & Co och kostade 59 öre !! Askungen var enda serien detta år. 1951 kom 2 nummer: Snövit och Alice i underlandet. Richters Förlag i Malmö och tryckt hos Hemmets Journal.

<< Mannen från U.N.C.L.E  Nr. 1  1966.

Askungen Nr. 11B 1950