Köpmangatan II

Köpmangatan hade inte fått sitt namn än, utan hette Storgatan under lång tid.    1902    1907    
             
    1909   1920-talet    
             
1920-talet 1930-talet
             
    1930-talet   1943    
    1950-talet